Fables. Famous Fabulists Series

Shipped from Armenia
No reviews

Price:
Sale price$9.99

Shipping calculated at checkout

Description

Fables. Famous Fabulists Series

The series “Famous Fabulists” presents a selection of fables by Aesop, Mkhitar Ghosh, Vardan Aygektsi, Avetik Isahakyan, Khnko Aper, Ivan Krylov, and Assyrian fables, which will help you become wiser and orient yourself to many life situations.
Title in Armenian Առակներ․ Հայտնի առակագիրներ ժողովածու
Language(s) Armenian
Publisher(s) Edit Print
Year 2022
Pages 96
Binding Paperback
Size 16.5 x 24 cm
ISBN 9789939758695
tags: Եզոպոս, ասորական առակներ, Մխիթար Գոշ, Վարդան Այգեկցի, Ավետիք Իսահակյան, Խնկո Ապեր, Իվան Կռիլով, arakner, hatyni arakagirner

You may also like

Recently viewed