Reflections on Armenia and the Christian Orient. Studies in Honour of Vrej Nersessian

Shipped from Armenia
No reviews

Price:
Sale price$39.99

Shipping calculated at checkout

Description

Reflections on Armenia and the Christian Orient. Studies in Honour of Vrej Nersessian

Title in Armenian Անդրադարձներ Հայաստանի եւ քրիստոնյա Արևելքի մասին. Ուսումնասիրություններ՝ ի պատիվ Վրեժ Ներսիսյանի
Language(s) English, French
Publisher(s) Ankyunaqar
Year 2017
Pages 330
Binding hardcover
Size 17.5 x 24.5 cm
ISBN 9789939850306

You may also like

Recently viewed