Grigor Achemyan - The Unseen Side of The Moon. Memoirs. Message. Echo

Shipped from Armenia
No reviews

Price:
Sale price$27.99

Shipping calculated at checkout

Description

Grigor Achemyan - The Unseen Side of The Moon. Memoirs. Message. Echo

The book presents Grigor Achemyan's memoirs, letters and responses to the press, which are not related to his main activities and enable the reader to see him in a new light.
Title in Armenian Գրիգոր Աճեմյան - Լուսնի չերևացող կողմը: Հուշեր: Ուղեգրություն: Արձագանք
Author(s) Grigor Achemyan
Language(s) Armenian
Publisher(s) Antares
Year 2023
Pages 304
Binding Hardcover
Size 11 x 16.5 cm
ISBN 9789939980867
tags: Գրիգոր Աճեմյան - Լուսնի չերևացող կողմը: Հուշեր: Ուղեգրություն: Արձագանք, grigor ajemyan, achemian, grikor achemyan, lusni cherevacogh koghm@, lusni cherevacox koxme, husher, ughegrutyun, uxegrutyun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

You may also like

Recently viewed