Hovhannes Stepanyan - Introduction to The Philosophy of Law

Shipped from Armenia
No reviews

Price:
Sale price$32.99

Shipping calculated at checkout

Description

Hovhannes Stepanyan - Introduction to The Philosophy of Law

Title in Armenian Հովհաննես Ստեփանյան - Իրավունքի փիլիսոփայության ներածություն
Author(s) Hovhannes Stepanyan
Language(s) Armenian
Publisher(s) Miva-Press
Year 2019
Pages 192
Binding Hardcover
Size 14.5 x 20.5 cm
ISBN 9789939857794
tags: hovanes stepanyan, hovannes stepanian, hovhanes stepanyan, pilisopayutyun, iravunqi pilisopayutyan neracutyun

You may also like

Recently viewed